Co grozi za brak OC dla przyczepki?

Przyczepka samochodowa jest zgodnie z przepisami traktowana na równi z pojazdami, które poruszając się po polskich drogach mają obowiązek posiadać aktualną polisę OC. Jeśli obowiązek nie został dopełniony, właściciel naraża się na surowe konsekwencje. Jakie? Sprawdzimy!

Przyczepka samochodowa a OC

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że przyczepka samochodowa w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym jest pojazdem. Co prawda nie posiada samodzielnego napędu, ale może być połączona z innym pojazdem wyposażonym w napęd, który ją ciągnie. Z racji tego, że porusza się po drogach publicznych tak samo jak inne pojazdy musi zostać zarejestrowana w wydziale komunikacji oraz konieczne jest zgłoszenie jej do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Brak OC

Na właścicielu przyczepki spoczywają konkretne obowiązki, a za ich niedopełnienie grożą odpowiednie sankcje. Zatem jeśli właściciel nie dotrzymał obowiązku i nie ubezpieczył przyczepki podlega określonym konsekwencjom i karom, zupełnie tak samo jakby nie ubezpieczył samochodu. Konsekwencje wiążą się przede wszystkim z karami finansowymi, które naliczane są za każdy dzień zwłoki. Ale kara finansowa nie jest jedyną konsekwencją, ponieważ w razie kontroli drogowej dostaniesz także mandat.

Jeśli poruszając się pojazdem z przyczepką spowodujesz wypadek to konsekwencje będą jeszcze większe, bo właściciel może odmówić wypłaty odszkodowania, a co się z tym wiąże – będziesz musiał pokryć szkody z własnej kieszeni.