Ubezpieczenie od Covid-19 podczas wyjazdu zagranicznego

Na szczęście, w czasach pandemii możliwość podróżowania za granicę na nowo jest możliwa. Co jednak nie oznacza faktu, że niebezpieczeństwo minęło. Pomimo szczepionek, nadal istnieje możliwość zachorowania na koronawirusa. W czasie wyjazdu zagranicznego, należy ubezpieczyć się na wypadek wystąpienia takiej sytuacji.

Koszt ubezpieczenia na wypadek zachorowania

Jeżeli chodzi o zachorowanie na Covid-19, to sam koszt ubezpieczenia nie jest wysoki. Szacuje się, że cena takiej składki na koronawirusa wynosi ok.5 zł. Chociaż wszystko tak naprawdę zależne jest od danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz od opcji, jaką jest on w stanie zaoferować swoim klientom. Może się okazać, że cena jest zdecydowanie niższa. 

Czego można oczekiwać w ramach ubezpieczenia od koronawirusa? Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia na ogół:

  • koszty leczenia w prywatnych gabinetach medycznych, które oferują znacznie lepszą opiekę w wielu przypadkach,
  • pokrycie kosztów testu z pozytywnym wynikiem zleconego przez lekarza,
  • pokrycie kosztów kwarantanny odbywanej w wyznaczonym miejscu.
  • pokrycie kosztów indywidualnego transportu do kraju, jeżeli będzie taka konieczność.

W jakich kwotach można liczyć na takie pokrycie kosztów? Wszystko tak naprawdę zależne jest od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz od miejsca, gdzie będzie się przebywać. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć dobrą polisą, to może śmiało skorzystać z kalkulatora internetowego. Tam również można znaleźć już opcje ubezpieczenia podróżnego na wypadek zachorowania na Covid-19.