Zakup polisy assistance – najważniejsze postanowienia

Assistance jest ubezpieczeniem komunikacyjnym, którego zakup zależy od indywidualnej decyzji właściciela pojazdu. Wiele firm ubezpieczeniowych proponuje wykupienie podstawowego wariantu assistance już podczas podpisywania umowy dotyczącej OC, jednak zakup nie jest obowiązkiem. Czy warto z takiej formy ochrony rezygnować? I na co zwrócić uwagę decydując się na zakup?

Assistance co to takiego?

Assistance to ochrona komunikacyjna, dzięki której zyskać możesz pomoc w trudnych sytuacjach na drodze. W zależności od zakresu ochrony liczyć można na holowanie lub pomoc w miejscu awarii, lub w przypadku pakietów rozszerzonych na realizację usług serwisowych, pomoc medyczną czy też konsultacje prawne lub pomoc tłumacza.

Wybór assistance – na co zwrócić uwagę?

Podstawą jest oczywiście OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, w których zapisane zostały najważniejsze postanowienia. Jednym z najważniejszych postanowień jest zakres polisy, czyli sytuacje, w których możesz skorzystać z pomocy ubezpieczyciela. Ale to nie wszystko. Warto zwrócić uwagę także na zakres terytorialny, ponieważ niektóre warianty zapewniają ochronę wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli wyjeżdżasz poza granice naszego kraju zadbaj, aby oferta assistance nie była ograniczona terytorialnie.

Warto też zwrócić uwagę na definicje zdarzeń przyjęte przez ubezpieczyciela, w szczególności interesujące powinny być terminy, takie jak: wypadek, kradzież, awaria. Ale to jeszcze nie wszystko. Ubezpieczyciel w umowach określa wysokość odpowiedzialności za powstałe sytuacje, ograniczając tym samym swoją odpowiedzialność do limitów, ustalonych w polisie.

 

Inne wpisy:

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny samochodu

Samochód z Niemiec

Najtańsze nowe samochody

Regres ubezpieczeniowy

Homologacja butli LPG