Co z OC po śmierci właściciela?

Sytuacje, w których właściciel pojazdu umrze to sytuacja dnia codziennego. Ile formalności do załatwienia spada wówczas na najbliższą rodzinę wie tylko ten, komu przyszło zmierzyć się z taką sytuacją. Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej kwestie zarządzania majątkiem zmarłego są oczywiste. Ale co z samochodem? Czy dopóki nie zmieni się formalny właściciel można korzystać z pojazdu? A co z kwestią ewentualnej odpowiedzialności?

Co z OC po śmierci właściciela?

Należy pamiętać, że po śmierci właściciela polisa nie wygasa automatycznie. Dzieje się tak dlatego, że polisa przypisana jest zawsze do danego pojazdu. A pojazd po śmierci właściciela nie przepada, a podlega dziedziczeniu. Dziedziczenie w Polsce przebiega na mocy ustawy, wówczas dziedziczą dzieci i wnuki, a w drugiej kolejności rodzice oraz rodzeństwo. Druga możliwością jest testament. Bez względu na sposób dziedziczenia pojazd przechodzi na własność innej osoby. Gdy formalności spadkowe zostaną uregulowane, wówczas nowy właściciel pojazdu ma obowiązek dopełnić formalności i zmienić właściciela polisy.

Po śmierci osoby, na którą była wystawiona dotychczasowa polisa warto od razu skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i zgłosić ten fakt.

Śmierć właściciela a konieczność opłaty polisy

Będąc spadkobiercą należy pamiętać, że nawet, jeśli sprawa spadkowa nie została do końca przeprowadzona, to polisę należy opłacić. Nie może być przerwy pomiędzy kolejnymi polisami. Jeśli masz wątpliwości, jak formalnie rozwiązać sprawy OC po zmarłym krewnym, to najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym obsługującym polisę.

 

Zobacz także inne wpisy:

Opłata OC po terminie

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

Podatek od kupna samochodu

AC w wariancie serwisowym

Kiedy nie trzeba płacić za OC?