Jaka jest kara za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 2021 roku i jak można jej uniknąć i złożyć odwołanie?

Kara za brak zachowania odpowiedzialności cywilnej jest egzekwowana nawet w dniu, w którym istnieje luka pomiędzy kolejnymi polisami ubezpieczeniowymi. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju rejestrowanego pojazdu, liczby dni, przez które pojazd nie był objęty odpowiednim ubezpieczeniem OC oraz minimalnego wynagrodzenia brutto, które w 2021 r. wyniesie 2800 zł. Najmniejsze obciążenie finansowe z powodu braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu poniosą właściciele motocykli i motorowerów, a największy ciężar poniosą kierowcy ciężarówek.

Jakie będą konsekwencje braku odpowiedzialności cywilnej w 2021 roku?

Kara wynosi od 190 zł do 8400 zł, w zależności od pojazdu i czasu, przez jaki kierowca nie podlegał uzasadnionej odpowiedzialności cywilnej. Jeśli posiadasz nieubezpieczony samochód lub ciężarówkę dłużej niż 14 dni, za nieutrzymanie OC, zostaniesz obciążony najwyższą możliwą karą pieniężną. Kara będzie taka sama bez względu na to, czy luka w historii ubezpieczenia wynosi trzy miesiące, czy jedenaście miesięcy. Może kosztować nawet 5600 zł dla kierowców samochodów osobowych, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC, a nawet 8400 zł dla kierowców ciężarówek, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC! W porównaniu do średniej ceny zobowiązania dla użytkowników porównywarki Mubi.pl, która w maju 2021 r. wynosiła 787 zł, kwoty te są znacząco wyższe.

Są to również kwoty wyższe niż obowiązujące rok wcześniej kary za niedopełnienie odpowiedzialności cywilnej, co wiąże się ze wzrostem płacy minimalnej – z 2600 zł w 2020 r. do 2800 zł w 2021 r. – która została wdrożona w Poprzedni rok. Tym samym maksymalna kara za nieutrzymywanie OC kierowców pojazdów osobowych wzrosła w tym roku o 400 zł (z 5200 zł do 5600 zł), natomiast maksymalna kara dla właścicieli ciężarówek wzrosła nawet o 600 zł (z 7800 zł). do 8400 zł). Najbardziej widoczny wzrost odczują posiadacze motocykli i motorowerów, dla których kara za nieprzestrzeganie prawa przez ponad 14 dni została zwiększona o 60 zł (z 870 zł do 930 zł).

kara za nieprzestrzeganie
Właściciele pozostałych typów samochodów ujętych w tabeli podlegają najniższym cenom. Motocykle, motorowery, przyczepy samochodowe, przyczepy kempingowe i quady to przykłady innych typów pojazdów, a informacje na temat ubezpieczenia znajdziesz w artykule Co musisz wiedzieć przed zakupem quada? Wymagane jest ubezpieczenie quada, rejestracja i przepisy dotyczące jazdy.

Ekspert Mubi udziela wskazówek.

Czy można zostać ukaranym za brak ubezpieczenia OC przez okres kilku lat? Nie, kary są naliczane tylko za rok kalendarzowy, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia. Jeżeli samochód osobowy nie posiadał ubezpieczenia OC od 17.12.2020 r. do 04.01.2021 r., a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył utratę ubezpieczenia pojazdu w dniu 04.01.2021 r., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył karę tylko za okres od 1 stycznia do 4 stycznia 2021, nie przez 19 dni bez ubezpieczenia od 17 grudnia 2020 do 4 stycznia 2021.

Czy jest kara za nieutrzymywanie ubezpieczenia OC? Teoretycznie można zapłacić więcej niż raz. Wszystko zależy od ilości posiadanych pojazdów, które powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz daty przeglądu.

Przykład
Rozważ następujące scenariusze: masz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od 10 stycznia do 1 lutego 2021 r. oraz motocykl, który nie był objęty ważnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przez 5 dni w styczniu 2021 r. Jeśli UFG wykryje te rozbieżności w listopadzie 2021 r. , zażąda od Ciebie odpowiednio 5600 zł i 470 zł.

Oblicz najbardziej przystępne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Twojego pojazdu.

Jaka jest formuła obliczania kary za brak ustalenia odpowiedzialności cywilnej?

Podstawą do ustalenia kary za niezłożenie pozwu cywilnego jest minimalne wynagrodzenie brutto uzyskane w danym roku kalendarzowym. W 2021 roku będzie to 2800 zł. Wysokość kosztu zależy od rodzaju nieubezpieczonego samochodu i czasu, przez jaki historia ubezpieczenia została przerwana.

Poniżej znajduje się równowartość 100 procent całkowitego kosztu kary za brak posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez ponad 14 dni:

W przypadku samochodu osobowego minimalne wynagrodzenie za pracę jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku ciężarówki, ciągnika lub autobusu (8400 zł), natomiast minimalne wynagrodzenie za pracę w przypadku innych pojazdów, takich jak motocykl i motorower, wynosi jeden -trzeci samochodu osobowego (5600 zł). (930 zł).
Jeśli Twój samochód nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia OC w terminie od 4 do 14 dni, będziesz musiał zapłacić połowę całkowitej kary. Jeśli nie masz

z winy cywilnej za trzy dni, będziesz zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 20% całkowitej opłaty karnej. Kwoty zaokrąglane są do najbliższej dziesiątej części polskiego funta.

Ekspert Mubi udziela wskazówek.

W kwestii, czy zarejestrowane pojazdy mechaniczne są objęte odpowiednim ubezpieczeniem OC, wysokość kar reguluje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kiedy nakładana jest kara za nieutrzymywanie ubezpieczenia OC?

Nie wiesz, w jakim dniu lub o której godzinie otrzymasz wezwanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Termin badania OC pojazdu nie jest podawany przez Fundusz. Urządzenie jest w stanie w każdej chwili wykryć brak ubezpieczenia OC w Twoim pojeździe. Według raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2020, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wpłynęło aż 199 150 wniosków o zapłatę kary za nieutrzymywanie OC pojazdów mechanicznych. W porównaniu z danymi z 2019 roku oznacza to znaczny wzrost, nawet o 58 proc.

Ekspert Mubi udziela wskazówek.

Osoby, które kupiły używany pojazd z dotychczasowym ubezpieczeniem OC sprzedawcy, często podlegają karom z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ponieważ nie zorientowały się, że taka umowa kończy się automatycznie i nie wykupiły na czas nowego ubezpieczenia. Według UFG jest to stan, który dotyka ponad 40% wszystkich kierowców, którzy zostali skazani za wykroczenie drogowe. Ponadto najczęstszymi powodami nieposiadania ubezpieczenia OC pojazdu są: brak środków na opłacenie składki, przekonanie, że ubezpieczenie OC jest bezużyteczne w przypadku niedostatecznie eksploatowanego lub wadliwego pojazdu oraz nieopłacanie raty.

Jak można uniknąć kary za brak odpowiedzialności cywilnej?

Aby uniknąć kary za utratę ubezpieczenia OC, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty należy wypełnić:

Wykaż Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, że Twój samochód był ubezpieczony w okresie wskazanym w zawiadomieniu, wykazując, że zakład ubezpieczeń popełnił błąd w udzieleniu informacji lub udokumentuj, że nie jesteś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, np. z powodu samochód został skradziony i nie masz jeszcze auta zastępczego.
Jeżeli zarzut braku winy cywilnej dotyczy sprzedanego pojazdu, musisz przedstawić następującą dokumentację:

Dowód sprzedaży samochodu, taki jak umowa sprzedaży, a także dowód aktualnego ubezpieczenia pojazdu do momentu sprzedaży.
Wszystkie te dokumenty prześlij do UFG e-mailem na adres oplaty@ufg.pl, pocztą, faksem lub osobiście. Możesz zapoznać się ze szczegółami swojej sprawy, odwiedzając tę ​​stronę. Uzyskaj numer telefonu UFG i załóż konto użytkownika na https://www.ufg.pl/. Po zalogowaniu będziesz mieć pełny dostęp do swoich informacji.

Mam problem ze znalezieniem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jak mogę wykazać UFG, że mój samochód jest ubezpieczony?

Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i uzyskaj ZOPUK. Zasadniczo jest to zaświadczenie o ukończeniu kursu ubezpieczeń komunikacyjnych, które jest uznawane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nie udało mi się znaleźć umowy sprzedaży samochodu i nie udało mi się skontaktować z osobą, która kupiła samochód. Gdzie mogę uzyskać niezbędną dokumentację dla UFG?

Sprawdź w CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (www.cepik.gov.pl/dla-obywateli), czy informacje o Twoim poprzednim pojeździe są prawidłowe. Na przykład sprawdzenie historii pojazdu jest możliwe dzięki usługom dostępnym dla obywateli i firm. Jeśli chcesz poznać tożsamość właściciela pojazdu lub konkretnego kierowcę, złóż wniosek o udostępnienie danych. Drugą alternatywą jest zwrócenie się o ZOPUK do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zmianie właściciela pojazdu.